De två ordningarna är Sulfolobales och Thermoproteales. * Euryarchaeota 0 frågor Ett rike av Archaea, omfattande metanbildande ...