Undersökande av bakteriella toxiner substratspecificitet via reaktivt protein - proteom profilering, RP3 Forskningsämne: Kemi ...
Korsresistens: Betalaktamaser har varierande grad av substratspecificitet. Förändrade PBP medför alltid (men i varierande ... Korsresistens: Betalaktamaser har varierande grad av substratspecificitet. Förändrade PBP medför alltid (men i varierande grad ... Korsresistens: Betalaktamaser har varierande grad av substratspecificitet. Förändrade PBP medför alltid (men i varierande grad ... Korsresistens: Betalaktamaser har varierande grad av substratspecificitet. Förändrade PBP medför alltid (men i varierande grad ...
Dessa enzymer kan dessutom kategoriseras baserat på deras substratspecificitet, antingen som trypsinlika, kymotrypsinlika eller ...
Christian Hedberg, Kemiska institutionen: Undersökande av bakteriella toxiner substratspecificitet via Reaktivt Protein - ...
Substratspecificitet Tumörcellinje Mesh EN ...
2. Enzymets substratspecificitet och kinetik (inaktivt). 2010-08-17. SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas ...
Betalaktamaser av TEM- eller SHV-typ med förändrad substratspecificitet har beskrivits sedan mitten av 1980-talet. ...
AminosyretransportsystemSubstratspecificitetModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av ...
MutationAminosyrasubstitutionArtsspecificitetKatalytisk domänProteinbindningStruktur-aktivitet-relationSubstratspecificitet ...
FotolysOxidation-reduktionMembranpotentialerHalveringstidProteinkonfigurationAminosyrasekvensSubstratspecificitetBiologisk ...