Alcanivorax som råder i oljeförorenat havsvatten uppvisar bred substratspecificitet för alkannedbrytning. doi:10.1046/j.1468- ...
Ett speciellt protein, P66 kommer att specialstuderas där por-bildande förmåga, substratspecificitet och den molekylära ...
De kännetecknas av hög substratspecificitet, med verkningsmekanismer som på många sätt liknar enzymers.. ... Dessa skillnader kan ge upphov till variationer i enzymers kinetiska egenskaper, stabilitet och substratspecificitet, vilket ...
Enzymernas egenskaper, inklusive katalytiska egenskaper, substratspecificitet, partiell struktur och vävnadsdistribution ...
... mutationer som leder till minskad substratspecificitet och bredare substratrepertoar innebär att den genetiska informationen ...
... til at prioritere Se hela listan på referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se Sensitivitet och specificitet Substratspecificitet ...