16SrRNA PCR med efterföljande Sanger-sekvensering för Spiroplasma ixodetis och andra svårodlade fästingburna bakterier (EDTA- ... 16SrRNA PCR med efterföljande Sanger-sekvensering för Spiroplasma ixodetis och andra svårodlade fästingburna bakterier (EDTA- ... Expertstöd vid diagnostik av infektioner orsakade av eoehrlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum och Spiroplasma ixodetis ... Rickettsia-arter, Neoehrlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia miyamotoi, Spiroplasma ixodetis och bevakning av ...