Tabell: Gemensam migrän smärtstillande medel som finns i USA. Beskrivning: Cox-2-hämmare är en typ av icke-steroidalt ... Tabell: Förteckning över vanliga narkotiska smärtstillande medel som finns i USA. Beskrivning: Block cyklooxygenas enzymer som ... Dåsighet, är sömnighet eller yrsel likhet med de flesta narkotiska smärtstillande medel. ... Smärtstillande medel. Smärtstillande medel är läkemedel som används för att lindra smärta. ...