Vid br stf rstoring ing r patientstyrd sm rtlindringspump och specialsydd BH. Vid alla operationer n rvarar narkossk terska ... Sm rtlindring. Operationen g rs i lokal anestesi med sedering (=fullst ndig lokal bed vning samt sm rtstillande och lugnande l ... Sm rtlindringspumpen ger sm rth mmande medicin direkt in i operationsomr det. Patienten har kvar sm rtpumpen vid hemg ng och ... Efterf rloppet kan vara sm rtsamt, men genom att kombinera sm rtlindrande l kemedel i tablettform med sm rtlindringspump har vi ...
Vid br stf rstoring ing r patientstyrd sm rtlindringspump och specialsydd BH. Vid alla operationer n rvarar narkossk terska ... Det handlar om ingreppets art, sm rtlindring och sedering/narkos, f rberedelser inf r operationen, risker och komplikationer ... Operationen kan g ras i full narkos med vernattning eller i lokal anestesi med sedering (=fullst ndig lokal bed vning samt sm ...