Detta ger upphov till st rningar i produktionen av sk ldk rtelhormoner. ...
aminer eller aminosyraderivat, till exempel adrenalin och sk ldk rtelhormoner. Det endokrina systemet har n ra samverkan med ... proteiner (peptider), till exempel hormoner fr n hypofys, bisk ldk rtlar och mag-tarmkanalen, ...
Jod har m nga viktiga funktioner i kroppen och bidrar bland annat till normal funktion av sk ldk rteln och nervsystemets ... Holistic Lugols l sning inneh ller jod som bidrar till normal produktion av sk ldk rtelhormoner och normal sk ldk rtelfunktion ... F r sk ldk rteln. - Stryks p huden. - S kerst ller intaget av jod ...
Jod tillf rs till kosten eftersom det ing r i ett flertal sk ldk rtelhormoner som i sin tur reglerar mnesoms ttningen. En ...
Det r dock viktigt att ta jod eftersom det ing r i olika sk ldk rtelhormoner som i sin tur reglerar mnesoms ttningen. Grund ...
Jod tillf rs till kosten eftersom det ing r i ett flertal sk ldk rtelhormoner som i sin tur reglerar mnesoms ttningen. En ...