individ av polypsläktet Actinia Browne, sjöanemon; jfr -NÄSSLA 2. 1Brehm III. 2: 371 (1876). Walin Födoämn. 76 (1906). - ...
SjöanemonCnidariagifterAnemonCnidariaNematocystGifter från havsorganismerSjöborreDinoflagellidaOceaner och havNervgifter ...