Med denna nya metodik skulle vi kunna få en säkrare, mer reproducerbar serotypning, och få förbättrad förmåga att identifiera ...
Serotypning. Under 2009 har SMI fortsatt sin insamling av invasiva H. influenzae-isolat för serotypning. Hittills har 2009 ...
Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning ...
Annars sker ingen rutinmässig serotypning av Salmonella. PCR-baserad diagnostik som komplement till fecesodling har införts på ...
Positiva DNA-prov odlas för vidare art- och serotypning. Urinantigentest kan endast användas för att diagnosticera Legionella ...
Däremot måste alla fynd av salmonella (oberoende av var de hittas) skickas till SVA för serotypning. Erfarenhetsmässigt har det ...
Virus från delprojekt 1 och 2 artbestämdes och kompletterades i projektets tredje del med en artbestämning och serotypning av ...
SerotypningRibonukleaserSeasonsRNA, viraltBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, ...
För serotypning * O4 -S. Typhimurium---- CCUG 31 969. * O7 -S. Virchow---- CCUG 12 653 ...
foderanläggningen skicka proverna för konfirmering och serotypning till SVA. Foderleverantören eller legotillverkaren ansvarar ...
Typning: Serotypning, fagtypning, PFGE. * FoU inom området molekylär epidemiologi, virulens. * Nätverk: Enternet, Pulsnet ...
Traditionell typningsmetodik har varit serotypning, fagtypning, biotypning eller bestämning av antibiotikaresistensmönster. Nu ...
Serotypning kan vara viktigt att utföra för smittspårning och övervakning över tid. ...
Latexagglutination Den vanligaste metoden som används vid serotypning av legionella är latexagglutination. Antikropparna har ...
Difco Haemophilus Influenzae Antisera rekommenderas för användning vid agglutinationstester på objektglas, för serotypning av, ...
Det vanligaste sättet att bestämma om bakterier från ett prov är patogena eller inte är att göra en serotypning, som grundar ... kan serotypning bli missvisande. Man kan då karaktärisera patogena bakterier och dela in dem i olika stammar beroende på vilka ...
Engelsk titel: Disease caused by Streptococcus pyogenes in Norway 1975-89. A microbiological and epidemiological survey Författare: Höiby EA ; Gaustad P ; Aasen S ; Martin PR Språk: Nor Antal referenser: 66 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 90091568 ...
Engelsk titel: Occurrence of complement defects in meningococcal disease: who should be examined? Författare: Nielsen HE ; Magnusson P ; Lind I Språk: Dan Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 91043840 ...
Däremot måste alla fynd av salmonella (oberoende av var de hittas) skickas till SVA för serotypning. Erfarenhetsmässigt har det ...