... övningar i parvis och multipel sekvensinpassning samt arbete med sekvensdatabaser med inriktningar på applikationer inom ... Introduktion till strukturbioinformatik inom läkemedelsområdet.Sekvensinpassning och sekvensdatabassökningar, praktiska ... Sekvensinpassning och sekvensdatabassökningar, praktiska övningar i parvis och multipel sekvensinpassning samt arbete med ...
sekvensinpassning. Definition: placering av tv eller flera linj ra sekvenser parallellt med varandra p ett s dant s tt att j mf ...
binär sekvensinpassning /karta (BAM) filer från hela exome sekvenseringsdata samt RNA-artiklar uppgifter avsattes i databasen ...
Dependent Alcohol OxidoreductasesSekvensinpassningProteindisulfidisomeraserOxidation-reduktionKolibakterie: En art gramnegativa ...
SekvensinpassningProtein-sekvensanalysDNA-sekvensanalysModeller, molekyläraSekvensanalysRNA-sekvensanalysMarkov-kedjaModeller, ...
Sekvensredigering, sekvensinpassning och haplotypinferens. Sangersekvenserna redigerades med Geneious 6.1 (Biomatters). Vi ... Vi inpassade sekvenserna med hjälp av insticksmodulen MAFFT (Katoh & Standley 2013) för sekvensinpassning. För att erhålla ...
TransfektionSekvensinpassning. Fenomen och processer 10. Proteinmodifiering, posttranslationellAminosyrasekvens ...
Kloning, molekylärSekvensinpassningGenkartläggningGenetisk korsningIn situ-hybridiseringModeller, genetiskaModeller, biologiska ...
BeslutsstödsteknikerMassundersökningHälsoundersökningarDensitometriChi-tvåfördelninghelkroppsskanningSekvensinpassningAnalys av ...