Rekombinanta proteinerNanoarchaeotaProteinkonfigurationSekvenshomologi, nukleinsyraWolinellaAminosyramönster: Vanliga ... Oxidoreductases Acting on CH-NH2 Group DonorsRekombinanta fusionsproteinerSekvenshomologiMembranproteiner: Proteiner i ... Sekvenshomologi, aminosyraAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur ...
AminosyrasekvensSekvenshomologi, aminosyraLarvReglering av genuttryck, utvecklingMutationBassekvensInsektsgenerFenotyp ... nukleinsyraFörstärkare, genetiskaMultigenfamiljRetroelementMutagenesMitosSelection, GeneticMosaicismVariation (Genetics) ... FylogenesEye ColorLivslängdHeterokromatinBiological EvolutionFruktsamhetGenuttryckCellpolaritetDjurs flyktSekvenshomologi, ...
... tertiärSekvenshomologiProteinstruktur, sekundärMarkov-kedjaProteinkonfigurationSekvenshomologi, nukleinsyraGenuppsättning ... AlgoritmerAminosyrasekvensFylogenesSekvenshomologi, aminosyraBevarad sekvensBassekvensEvolution, molekylärStructural Homology, ...