Sekvenshomologi, aminosyra Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja.Den utgör proteiners primärstruktur ...
Sekvenshomologi, aminosyraAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur ... essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.Arginin: En essentiell aminosyra som ... Oxidoreductases Acting on CH-NH2 Group DonorsRekombinanta fusionsproteinerSekvenshomologiMembranproteiner: Proteiner i ... Järnet uppträder inte som i hem.Periplasmiska proteinerGlycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och ...
AminosyrasekvensSekvenshomologi, aminosyraLarvReglering av genuttryck, utvecklingMutationBassekvensInsektsgenerFenotyp ... FylogenesEye ColorLivslängdHeterokromatinBiological EvolutionFruktsamhetGenuttryckCellpolaritetDjurs flyktSekvenshomologi, ...
AlgoritmerAminosyrasekvensFylogenesSekvenshomologi, aminosyraBevarad sekvensBassekvensEvolution, molekylärStructural Homology, ... ProteinProteinstruktur, tertiärSekvenshomologiProteinstruktur, sekundärMarkov-kedjaProteinkonfigurationSekvenshomologi, ...