SekvensdeletionPolymeraskedjereaktionXantindehydrogenasKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och ...
... genetiskSekvensdeletionOmfördelning av gener, lätta kedjan, B-lymfocytRetroelementDödsgenerVariabel del av immunglobulinGenom, ...
... genetiskSynteniSekvensdeletionMutagenesKassettmutagenesMolekylkonfigurationPseudogenerDimeriseringUpprepade sekvenser, ...