... rl. På så sätt hamnar det mesta av näringen i en liten volym och blandas inte med kemikalier från ... kemedelsproduktion Distribution, försäljning Intag och utsöndring Oanvända läkemedel ... 61 3,133 1 säkerhetsfaktor 10 säkerhetsfaktor 100 3 säkerhetsfaktor 1000 2 20 4 4.1 RESULTAT SUBSTRATEGENSKAPER ... Ett annat sätt att ta tillvara näringsämnena är att källsortera avloppet på samma sätt som ...