Rhizobium är en gramnegativ kvävefixerande bakterie som lever i jorden. Kvävefixeringen görs i symbios med baljväxter. Den här ...
Välkommen till min odlingsblogg! Jag heter Anja och är utbildad trädgårdsingenjör, horticultural management, vid Sveriges lantbruksuniveritet SLU. Ni kommer att få följa med mig ut på resor för att leta efter roliga, unika, vackra eller lustiga trädgårdsprojekt. Jag vill ta reda på hur odlare i olika delar av världen sköter och organiserar sina företag. Hur gör vi för att leva på småskaligt ekologiskt jordbruk och vilka är vägarna dit? Jag vill också möta människor och undersöka vår relation till odling och maten vi äter. Min blogg ska fungera som en inspiration till odling samt göra naturvetenskap begripligt. Vill du något så kommentera ett inlägg eller skicka ett mail till [email protected] ...
Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...
Om en växt som råkar ut för en infektion med aktinomyceter eller bakterier tillhörande släktet Rhizobium så kan rotknölar som ...
Hit räknas bl.a. Rhizobium (som lever i symbios med ärtväxter) och Frankia (som lever i symbios med Alar). Utan värdväxter ...
Det nya latinska namnet är Rhizobium radiobacter. Har också kallats Agrobacterium radiobacter. ...
Det nya latinska namnet är Rhizobium radiobacter. Har också kallats Agrobacterium radiobacter. ...
att en sort kan reagera olika för olika stammar av Rhizobium. - tillförsel av mikronäring i form av molybden och bor ger en ... att odla i jord från dessa fält med känt dåligt resultat och behandla med olika ymp av kvävefixerande Rhizobium och även ... att odla i jord från dessa fält med känt dåligt resultat och behandla med olika ymp av kvävefixerande Rhizobium och även ... att en sort lusern reagerade annorlunda för olika stammar av Rhizobium. - tillförsel av mikronäring i form av molybden och bor ...
Rhizobium och sjukdomshämmande rotbakterier i åkerböna Rhizobium och sjukdomshämmande rotbakterier i åkerböna Sadhna Alström ...
Molecular mechanisms affecting symbiotic effectiveness in rhizobium - legume symbioses. Österman-Udd, J., Lindström, K., ...
International Committee on Systematics of Prokaryotes: Subcommittee on the taxonomy of Agrobacterium and Rhizobium. Lindström, ...
klöver: Rhizobium leguminosarum biovar. trifolii. ärt, vicker: R. leguminosarum biovar. viciae. bondböna: R. leguminosarum ... Rhizobium-baljväxtkultur för ympning av utsäde. - bärarsubstans: malen, neutraliserad torv-kolblandning med vidhäftningsmedel. ...
Great Dyke geologisk dannelse i Zimbabwe, en 540 km lang og 2-10 km bred intrusion, der er opbygget af lagdelte ultramafiske og basiske bjergarter. Den underlejres af en.... ...
Iron: an essential micronutrient for the legume-rhizobium symbiosis. Front Plant Sci. 2013;4:359. Published 2013 Sep 13. doi: ...
Baljväxternas förmåga beror på att de lever i symbios med Rhizobium-bakterier, ett slags jordbakterier som håller till i ...
ABSTRACT Rhizobia are soil bacteria able to establish nitrogen-fixing symbioses with leguminous plants inside special root ...
Den enda processen i v xter som jag vet kobolt anv nds till r kv vefixering med rhizobia-symbiosen hos rtv xter.. 25-30 frukter ...
... rhizobium, Streptococcus och Xanthomonas.. Bacillus megaterium är en jordbakterie som producerar vitamin B-12. Man har även ...
... and it is currently unclear whether farmers should be recommend to inoculate with efficient rhizobia when sowing common bean on ... results emphasize the importance of giving recommendations to inoculate common bean seeds with the right species of rhizobium ...
Kväve kan också skriva in i marken, direkt från atmosfären via Rhizobium bakterier i rötterna av grönsaker, eller under ett ...
I also think their ability to collaborate with rhizobium bacteria and to fix nitrogen from the atmosphere is a very interesting ...
FabaceaeRhizobiumBradyrhizobiumMedicagoDinoflagellidaRhizobiaceaeMesorhizobiumFrankiaRhizobium leguminosarumBuchneraRhizobium ... AlfaproteobakterierEricaceaeAgrobacteriumHeteropteraEpichloePeasAzorhizobiumSinorhizobium frediiViciaNeothyphodiumRhizobium ...