I Sverige och även i andra länder har det påvisats mutationer i genen BAP1 (BRCA1 associated protein 1) i familjer med fall av ... Fletcher O, Easton D, Anderson K, Gilham C, Jay M, Peto J. Lifetime risks of common cancers among retinoblastoma survivors. ... Germline mutations in the p16INK4a binding domain of CDK4 in familial melanoma. Nature genetics. 1996;12(1):97-9.. 34. ... 2001;69(4):774-9.. 27. Demenais F, Mohamdi H, Chaudru V, Goldstein AM, Newton Bishop JA, Bishop DT, et al. Association of MC1R ...
MimosinEnzymhämmareUbikitin-proteinligaskomplexBärarproteinerRetinoblastoma-Binding Protein 1Anaphase-Promoting Complex- ... naturmedelRetinoblastomliknande protein p130Protonkogenproteiner c-bcl-2Intracellulära signalpeptider och -proteinerCyclin G ... serumfriaCyklinberoendekinashämmare p18PurinerKaspaserProteinkinashämmarebcl-2-Associated X Protein ... Cyklinberoendekinas 2Protein-serin-treoninkinaserCyklin D1Cyklin ECyklin ADNA-bindande proteinerCyklin BCyklinberoendekinas 4 ...