Konceptet med att använda rekombinanta fusionsproteiner som komponenter i ett vaccin är inte begränsade till utvecklingen av ... Vi har istället använt oss av rekombinanta bakterieprotein som vaccinkomponenter vilket eliminera risken för svåra biverkningar ... fusionsproteiner). Detta medför att kostnaden för varje delprotein sjunker och möjliggör att vaccinet riktas mot ett större ...
En teknologi baserad på rekombinanta proteiner istället för avdödande eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i ... att på gennivå länka samman de viktigaste delarna av olika bakteriella ytproteiner till fusionsproteiner, lämpar sig väl även ...
Oxidoreductases Acting on CH-NH2 Group DonorsRekombinanta fusionsproteinerSekvenshomologiMembranproteiner: Proteiner i ... Rekombinanta proteinerNanoarchaeotaProteinkonfigurationSekvenshomologi, nukleinsyraWolinellaAminosyramönster: Vanliga ...
Rekombinanta fusionsproteiner * Läkemedelsgodkännande * Människa * Intraokulära injektioner * Makulaödem * Randomiserade ...
Rekombinanta fusionsproteiner * Diabetisk näthinnesjukdom * Människa * Makulaödem * Randomiserade kliniska prövningar som ämne ...
Notera: Arbete med rekombinanta Adenoassocierade virala vektorer (rAAV) anses biosäkerhetsnivån 1 (BSL 1) arbete och måste ... Via stereotaktisk injektion av virala vektorer, kan Chr fusionsproteiner konstitutivt eller villkorligt uttrycks i specifika ... För att uttrycka CHR ades rekombinanta Adenoassocierade virus (rAAVs) användas, som har fördelen av att vara en ...
Rekombinanta fusionsproteinerHypersensitivity, DelayedSensitivitet och specificitetT-celloberoende antigener: Antigener som kan ... budbärargp100 Melanoma AntigenProtozoiska antikropparAutoantikropparKi-67-antigenRekombinanta fusionsproteinerT-celloberoende ... immunologiskKi-67-antigenMakrofagerMonocyterRekombinanta fusionsproteinerHypersensitivity, DelayedSensitivitet och specificitet ... Vid framställningen används hela tumörceller från patienten själv som antigenkälla, eller rekombinanta, tum örspecifika ...
DrosophilaproteinerInsektproteinerCellkärneproteinerTranskriptionsfaktorerDNA-bindande proteinerRekombinanta fusionsproteiner ...
Luminiscerande proteinerKanamycinkinasDoxycyklinOmflyttningsbara DNA-segmentDNA-primrarRekombinanta fusionsproteinerRNA, ...
... substanserProtonerBärarproteinerAminosyrorLösningarFenylalaninKalciumkanalerBuffertPolymererRekombinanta fusionsproteiner ... KalciumRekombinanta proteinerAdenosintrifosfatDNASyrgasJonkanalerFluorescerande färgämnenMagnesiumKaliumNatriumLigander ...