Hu, Ri, Yo, Anti-Hu, Anti-Ri, Anti-Yo, Paramaligna antikroppar, ANNA-1, ANNA-2, anti neuronala antigen ... T3-,T4-,T8-supressor-celler Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. T-cells-stimulering ... Ak mot acetylkolinreceptor; Kolinerga ak; Kolinesteras receptorer, ACR, Akr-ak Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ... Delta i forskning * Digitaliseringslyftet * Forskningsdagen 2020 * Forskningskatalog Barn- och Kvinnosjukvård * ...
Serologiska testerReceptorer, antigen, T-celler gamma-deltaHjälpar-T-celler: En subpopulation CD4+-lymfocyter som samverkar med ... antigen, T-celler gamma-deltaHjälpar-T-cellerHIV-1PeptidfragmentLewis blodgruppssystemTransfektion ... antigen, T-celler gamma-deltaPeptidfragmentLewis blodgruppssystemMinor Histocompatibility AntigensMaskantikroppar ... Vanliga celler med denna roll är makrofager, dendritis ka celler, langerhansceller och B-lymfocyter.Receptorer, antigen, T- ...