Radioimmunprecipitation. Radioimmunprecipitation (RIP) är en laboratorieteknik som används inom biokemi och molekylärbiologi ... Radioimmunprecipitation (RIP) är en laboratorieteknik som används inom biokemi och molekylärbiologi för att identifiera och ... Radioimmunprecipitation (RIP) är en laboratorieteknik som används inom biomedicin och forskning för att identifiera och ... principerProtein engineeringHemolytisk plackteknikRadioimmunprecipitationTransfektionFluorescensmikroskopiYtplasmonresonans ...
... tvådimensionellChemical PrecipitationHemagglutinationstesterAgglutinationstesterMetoderGelkromatografiRadioimmunprecipitation ...