2) Hur stor r skillnaden i d tidens och nutidens m tnoggrannhet?. 3) Idag nyttjar man r ntgenkristallografi f r att best mma ... Vi har r knat p j rn. F r andra mnen blir resultatet ungef r detsamma. Hur kom d r ntgenstr lningen in? Jo, den anv ndes n r ... Den r f r liten i f rh llande till ljusets v gl ngd. De minsta saker vi kan se (med mikroskop) r ungef r en halv ljusv gl ngd. ... R kna ut: Man l gger atomer i en rad. Hur m nga atomer g r det t f r att den raden ska bli 1 mm l ng?. 56 g j rn (1 gramatom) ...
Brock, JS Hamberg, M Balagunaseelan, N Goodman, M Morgenstern, R Strandback, E Samuelsson, B Rinaldo-Matthis, A Haeggstrom, JZ ... ntgenkristallografi Mesh EN ... R,ralmor Samuelsson, B,bensam Pubmed ID ...
r ntgenkristallografi. Vanliga frågor. Medicinsk informationssökning