Piperidiner & pyrrolidiner. MDPiHP. 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on. MDPiHP 03769-2020 (PDF, ...
Det aktiverar pyrrolidiner för förbättrad omvandling via en modifierad Bouveault-reaktion till motsvarande a, a-dimetylaminer. ... Titanklorid titantetrakloridkase är involverad i aktiveringen av pyrrolidiner för bättre omvandling genom en modifierad ...
Det aktiverar pyrrolidiner för förbättrad omvandling via en modifierad Bouveault-reaktion till motsvarande a, a-dimetylaminer. ... Titanklorid titantetrakloridkase är involverad i aktiveringen av pyrrolidiner för bättre omvandling genom en modifierad ...
Engelsk titel: New anti-arrhythmia agents in atrial fibrillation Läs online Författare: Anfinsen, Ole-Gunnar Språk: Nor Antal referenser: 11 Dokumenttyp: Symposium UI-nummer: 10093366 ...
Engelsk titel: Cardiovacular adverse effects of triptanes in migraine treatment Läs online Författare: Anonymous Språk: Swe Antal referenser: 6 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05043289 ...
Pyrrolidiner. Brivaracetam , Levetiracetam , Nefiracetam , Seletracetam. Övriga. Topiramat , Stiripentol , Fenacemid , ...