Puriner är en grupp heterocykliska kväveföreningar. Ämnen i denna grupp är mycket vanliga i celler, där de ingår i DNA och RNA ... Till skillnad från pyrimidiner har puriner två ringar. Annat nämnvärt är att det i en DNA-molekyl alltid är en purin som sitter ... Exempel på puriner: Purin Adenin Guanin Hypoxantin Xantin Teobromin Teofyllin Koffein Urinsyra Denna biokemi-relaterade artikel ...
Puriner är en grupp ämnen som är vanligt förekommande i människans celler. Puriner återfinns bl.a. i DNA och RNA samt ...
Snabb viktminskning ökar frisättning av puriner, vilket ökar risken för giktanfall. Om man är överviktig och har gikt ...
Ärter innehåller puriner.. Hundar med njurproblem mår bättre utan ärter i kosten. En kemikalie som kallas purin, som förekommer ...
En minskning av dieten för puriner (köttbuljonger, halvfabrikat, korv) rekommenderas. Sorrel, kakao, gröna bönor, tomater bör ...
Både puriner och pyrimidiner är så gott som platta molekyler.. ...
Tioguanylsyra hämmar även nysyntes av puriner och omvandlingsprocesser mellan olika puriner. Den exakta verkningsmekanismen har ... Tioguanin är en analog till guanin och fungerar efter biotransformering som en antimetabolit i syntesen av puriner. Den aktiva ...
Mat som innehåller mycket puriner är kött, inälvsmat, ärtor, bönor, sardiner, makrill, sill, ansjovis och skaldjur. Personer ... Mat som innehåller mycket puriner är kött, inälvsmat, ärtor, bönor, sardiner, makrill, sill, ansjovis och skaldjur. Personer ...
Folsyre inngår også i omsetning av histidin, i dannelse av puriner og pyrimidiner, samt flere andre stoffer. Folsyres virkning: ...
Puriner och pyrimidiner reagerar spontant med ämnen i sin omgivning. Kvävebaser kan deamineras. Exempel: Cytosin kan deamineras ...
Visste du även att koffein är en molekyl, tillhörande gruppen puriner, som upptäcktes 1819 av tyske kemisten Friedrich ...