Intracellulær proteintransport er en viktig reguleringsmekanisme. Hvordan AID transporteres inn til cellekjernen var ...
Lee, M. C., Miller, E. A., Goldberg, J., Orci, L., Schekman, R. Bi-directional protein transport between the ER and. 20, 87-123 ...
4 6. Vad menas med post translationell respektive ko-translationell proteintransport? Ge ett exempel av proteiner för vardera ...
Vi söker en doktorand till ett projekt där vi studerar proteintransport, framförallt i Gram-negativa bakterier. Vi använder oss ... Vi söker en doktorand till ett projekt där vi studerar proteintransport, framförallt i Gram-negativa bakterier. Vi använder oss ...
Our work suggests that what one is looking at is peptide/protein transport due to compromised immune systems. Eastern Europe is ...
3, 4 COG-systemets funktion inkluderar bevarande av Golgis integritet, proteintransport i Golgi och mellan endoplasmatisk ...
11C-metionin (MET) eller 18F-fluoroetyltyrosin (FET) avspeglar bland annat ökad proteintransport in i tumörcellerna och är ...
9 Cellorganeller Endoplasmatiska retiklet- bildar protein samt har en viktig funktion för cellens proteintransport och dess ...
... encoding a transmembrane protein with a presumed role in vesicle-mediated sorting and intracellular protein transport. Am J Hum ...