Engelsk titel: Good treatment effects with GLP-1 in diabetes Författare: Sjöholm Å Email: [email protected] Språk: Swe Antal referenser: 1 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05023031 ...
Engelsk titel: Meal-related tablet against diabetes Författare: Hedin H Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 98103295 ...
ANDIS är ett kombinerat forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med det långsiktiga målet att införa precisionsmedicin inom diabetes. I samband med besök hos läkare/diabetessköterska registreras personnummer, namn, adress, tidpunkt för diagnos, inledande och aktuell diabetesbehandling, när behandlingen påbörjades, vikt och längd, eventuell tidigare graviditetsdiabetes, information om förekomst av diabetes i familjen samt försökspersonens och dennes föräldrars födelseland. Vid registrering tas blodprov för bestämning av GAD-antikroppar och C-peptid samt för DNA-analys. DNA-provet används för att klassificera sjukdomen till diabetisk undergrupp samt för att undersöka ärftliga orsaker till diabetes, diabeteskomplikationer och andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes. Ett blodprov sparas för möjlig framtida analys. Har försökspersonen tidigare gett tillstånd till att dennes uppgifter registreras i det Nationella Diabetesregistret (NDR) tillfrågas
Proproteinkonvertas 2Proproteinkonvertas 1SerinendopeptidaserKomplement-C3-C5-konvertaserAlfa 1-antitrypsinProteinprekursorer ...