Djur DNA-reparation DNA-skador Histoner Kromosomala proteiner av icke-histontyp Människa Proteinmodifiering, ... posttranslationell Reglering av genuttryck Spatio-temporal analys Mesh EN. Chromosomal Proteins, Non-Histone DNA Damage DNA ...
Proteinmodifiering, posttranslationell Proto-onkogenproteiner c-myc Struktur-aktivitet-relation Tidsfaktorer Transkription, ...
Intracellulära organeller, proteinmodifiering och transport, endo/exocytos Kap10 + delar av kap 13 Intracellulära organeller, ... 4 6. Vad menas med post translationell respektive ko-translationell proteintransport? Ge ett exempel av proteiner för vardera ... proteinmodifiering och transport, endo/exocytos Kap10 + delar av kap 13 Intracellulära organeller Sortering av proteiner, ...
Proteinmodifiering, posttranslationellAminosyrasekvensSubstratspecificitetAminosyramönsterBindningsplatserMutationTransfektion ...