Proteinkonfiguration Röntgenkristallografi Mesh EN ...
Rekombinanta proteinerNanoarchaeotaProteinkonfigurationSekvenshomologi, nukleinsyraWolinellaAminosyramönster: Vanliga ...
Engelsk titel: 7TM receptors - from the olfactory system and new hormones to HIV infection Författare: Schwartz TW Språk: Dan Antal referenser: 34 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 97024191 ...
Engelsk titel: Neuropeptides in health and disease Författare: Anonymous Språk: Dan Antal referenser: 20 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 85034391 ...
... sekundärMarkov-kedjaProteinkonfigurationSekvenshomologi, nukleinsyraGenuppsättningBindningsplatserAminosyramönster ...
TermodynamikProteinbindningBindningsplatserFotolysOxidation-reduktionMembranpotentialerHalveringstidProteinkonfiguration ...