m jligen risk f r kad resistens om HIV-RNA , 100 000 och behandling utan proteash mmare, v lj d ist llet tenofovir/emtricitabin ... Intr desh mmare, EI. Enfurvitid, T-20, Fuzeon *fusionsh mmare, n r virus skall in i cellen (efter bindning till receptor och co ... Proteash mmare (PI). *h mmar proteas s att klyvning till funktionella virala proteiner uteblir ... andra generationens integrash mmare. *kan ges till vuxna med eller utan resistens mot integrash mmare samt till ungdomar 12-18 ...
... mmare, antiretrovirala proteashämmare) att behandla vissa infektioner såsom lepra (medel mot mykobakterier) att ... Vid samtidig behandling med andra boostrade proteashämmare är därför en ökad bedakilinexponering att f ... mmare Samtidig administrering av bedakilin och måttliga eller starka CYP3A4-hämmare kan öka systemexponeringen ... mmare Exponeringen för bedakilin kan öka vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmare. Kortvarig samtidig ...