Engelsk titel: Epstein-Barr virus nuclear antigen 1 - and the art of hiding in the immune defence system Författare: Zetterberg H Email: [email protected] Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 04043403 ...
Engelsk titel: Gene therapy and cancer Läs online Författare: Mortensen S ; Berg Sörensen S ; Skovgaard Poulsen H Språk: Dan Antal referenser: 28 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 02031132 ...
Cis-sekvenser delas ofta upp i promotorregioner, silencerregioner, enhancerregioner och insulatorregioner. Promotorer är cis- ...
Konstruktion av reporterplasmider innehållande möjliga promotorregioner för kloratreduktas respektive kloritdismutas från ... Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap. *Växtbioteknologi. *Husdjursvetenskap. *Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske* ...
Telomere ShorteningTelomerSömnbristEmbryoutvecklingTranskription, genetiskPromotorregioner, genetikBassekvensEvolution, ... genetiskDNA-bindande proteinerPromotorregioner, genetikMolekylsekvensdataBassekvensStyrd molekylutveckling ...
... genetikHomozygotKönskromosomerMeiosEpistasiDygnsrytmRekombination, genetiskIntroner. ... genetiskLuktBindningsplatserGenuppsättningCelldifferentieringChromosome InversionPolytene ChromosomesY-kromosomPromotorregioner ...
TransgenerGenetiska vektorerPromotorregioner, genetikGenavstängningRapportörgenerTransformation, genetiskGenuttryckLac-operon ... Genetik)RetroelementVariabel del av immunglobulinCellkärneproteinerDiklororibofuranosylbensimidazolArabidopsisproteiner ...