Polyhydroxyalkanoates är också en produkt ur bakteriell fermentering och kan även den användas som en monomer i polymerisation ... De två huvudsakliga polymererna som brukar tas upp är Polylactic Acid (PLA) och Polyhydroxyalkanoates (PHA). Lactic Acid, eller ...
Polyhydroxyalkanoates är också en produkt ur bakteriell fermentering och kan även den användas som en monomer i polymerisation. ... De två huvudsakliga polymererna som brukar tas upp är Polylactic Acid (PLA) och Polyhydroxyalkanoates (PHA). Lactic Acid, eller ...
... develop and test a small pilot scale plant for the controlled and systematic production and recovery of polyhydroxyalkanoates ( ...