PAGE, eller polyakrylamidgelelektrofores, är en miljö som gör att olika stora proteiner förflyttas med olika hastighet. Miljön ...
... en databas med isoelektriska punkter som kommer från två-dimensionell polyakrylamidgelelektrofores (~ 2.000 proteiner) (engelsk ...
Separation av de 11 RNA-gensegmenten med polyakrylamid gelelektrofores är användbar för epidemiologiska studier samt ...
Den kombinerade analysen av SDS-polyakrylamidgelelektrofores och DOPA färgning på den stora kornfraktionen av dessa celler ...
FAD.NADProteinerPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium. ...
Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.CA-19-9-antigen: Sialyl- ... WesternPolyakrylamidgelelektroforesSerologiska testerTransfektionHemagglutinationstesterLymfocytantalCytotoxicitetstester, ... mononukleäraCD29-antigenerCellproliferationCancervaccinerMembranproteinerPolyakrylamidgelelektroforesCA-19-9-antigenSerologiska ...
... resonansspektroskopiCirkulär dikroismTransfektionFluorescensmikroskopiAminosyrasubstitutionPolyakrylamidgelelektrofores ...