Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus.VattenföroreningAvloppsvattenVattenmikrobiologiAvfallshantering, vätskaF- ... Kolifager: Virus med Escherichia coli som värdorganism.Leviviridae: En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, ... Ett bakteriofagsläkte av familjen Leviviridae vars virus innehåller den korta genomvarianten och har en separat gen för ...