En familj stavformade eller trådiga bakteriofager av enkelsträngat DNA. Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus. ... Kolifager: Virus med Escherichia coli som värdorganism.Leviviridae: En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, ... FlockuleringGässAvföringBakteriofager: Virus som infekterar bakterieceller.Lysogeni: Fenomenet att en fag tar plats i ...
Bakteriofager 0 frågor Virus som infekterar bakterieceller. * Defekta virus 0 frågor Virus, som pga att de saknar ett komplett ... Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus. * Iridoviridae 0 frågor En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som ... Caudovirales 0 frågor En ordning omfattande tre familjer svansförsedda bakteriofager: Myoviridae, Podoviridae och Siphoviridae. ... Microviridae 0 frågor En stor familj lytiska bakteriofager som infekterar enterobakterier, Spiroplasma, Bdellovibrio och ...