Platyrrhini. Familj. Cebusliknande brednäsor. Cebidae. Släkte. Dödskalleapor. Saimiri. Art. Svarthövdad dödskalleapa. S. ...
Om det finns flera honor i gruppen så är det bara den dominanta honan som parar sig, hos de andra individerna av honkön sker ingen ägglossning. Finns flera hannar i gruppen så parar sig honan med alla könsmogna hannar. Honan föder efter dräktigheten, som tar omkring 140 till 150 dagar, oftast två ungdjur. Ungarna är påfallande stora och har vid födelsen cirka 25 % av moderns vikt. Efter födelsen är hannarna och de andra honor i flocken ansvariga för ungdjuren. Den dominanta honan ger bara di. Efter en månad börjar ungdjuren självständigt leta efter föda och en eller två månader senare sluter honan att dia. Tamariner blir könsmogna efter två år. De äldsta kända individerna i fångenskap blev upp till 25 år gamla. ...
Simiiformes/Anthropoidea består av smalnäsor (Catarrhini) och brednäsor (Platyrrhini). ^ Wilson & Reeder, red (2005). " ...
Atelidae är en av fem familjer i infraordningen brednäsor (Platyrrhini). Deras närmaste släktingar antas vara arter i familjen ...
Platyrrhini) och smalnäsor (Catarrhini). Ur de tidiga aporna, grenen smalnäsor, utvecklades människoapor. De levde fortfarande ...
Ledare för Platyrrhini-gänget, som främst består av primater. Bor i Jacawitz zigguraten och har tagit sitt namn därifrån. ... I vår krönika som utspelar sig år 222, så kontrolleras Jacawitz zigguraten av Platyrrhini-gänget, beståendes främst av muterade ... Miniboss för en cell av Platyrrhini-gänget. Erbjöd sig att mörda Ugosh om denne ville. ...
Dock är den förstnämnda teorin, att den moderna människan som art, och delas upp i de två grenarna brednäsor (Platyrrhini) och ...
I vår krönika som utspelar sig år 222, så kontrolleras Jacawitz zigguraten av Platyrrhini-gänget, beståendes främst av muterade ...
Ledare för Platyrrhini-gänget, som främst består av primater. Bor i Jacawitz zigguraten och har tagit sitt namn därifrån. ...