Piperidiner & pyrrolidiner. MDPiHP. 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on. MDPiHP 03769-2020 (PDF, ...
piperidiner. Ebastin, loratadin, levocabastin, fexofenadin. Svag lugnande effekt, påverkar praktiskt taget inte nervsystemet ...
Metyprylon, C10H17NO2, är ett lugnande, sömngivande och narkotikaklassat preparat. Läkemedlet har använts för behandling av sömnlöshet, men används numera sällan eftersom det har ersatts med modernare läkemedel med färre biverkningar, såsom bensodiazepiner. Metyprylon patenterades 1954 av Hoffman-La Roche och förekom på marknaden under handelsnamnet Noludar®. Metyprylon drogs tillbaka från den amerikanska marknaden i juni 1965, den svenska marknaden i juli 1988[1] och den kanadensiska marknaden i september 1990. Kemiskt tillhör den, liksom glutetimid, pyrityldion och talidomid, gruppen piperidindioner. Dessa i sin tur är strukturella variationer av barbiturater. Biverkningar kan innefatta hudutslag, feber, depression, magsår eller sår i mun eller hals, blödning eller blåmärken, förvirring, hjärtklappning, försvagad andning, svullnad av fötter eller underben, yrsel, dåsighet, huvudvärk, dubbelseende, förstoppning, diarré, illamående, kräkningar eller onormal ...
Metylfenidat (metylfenidathydroklorid) är ett centralstimulerande medel. Metylfenidat används för att behandla personer som diagnostiserats med ADHD. Läkemedlet används även för att behandla patienter med kraftiga hjärnskador, svår Aspergers syndrom(troligen "off-label")[3][4][5], narkolepsi, vid kraftig depression som har visat sig resistent mot antidepressiva läkemedel. I studier har man även visat att metylfenidat kan användas för att väcka patienter snabbare efter generell anestesi.[6] Metylfenidat beskrivs ibland som ett amfetaminliknande ämne, en beskrivning som inte är helt tillfredsställande. En bättre beskrivning är att det är ett centralstimulerande preparat. Metylfenidat och amfetamin påverkar samma signalsubstanser i hjärnan och har en likartad verkan, men det finns skillnader mellan doserna som missbrukare tar, respektive den kemiska strukturen. Förskrivningen av preparat innehållande metylfenidat har ökat på senare år. Enligt ett pressmeddelande från ...
... piperidiner, spiroketalaminer) Grupp 5 Grupp 7 Grupp 9 Grupp 11 SDHI* Karboxamider Anilinopyrimidiner QoI*- fungicider ( ...
Engelsk titel: Cholinesterase inhibitors in Alzheimer disease - a dead end? Läs online Författare: Svartholm R ; Håkansson J ; Hernborg A Email: [email protected] Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 06053913 ...
Engelsk titel: Obesity series. Part 4 - treatment: drugs [1] Författare: Anonymous Språk: Swe Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 07043285 ...