Eh, kan verkligen inte det här men enl rapport ska tydligen vissa celler bildas vid EMF och dessa kan vara kopplade till stress ... Mmm… och resultaten visar tydligt att det skulle kunna vara så: "Our experiments on Wistar rats and PC12 cell line suggest that ... April 2014: Mikrovågsstrålning skadar celler. Xue et al. 2014. Nej, så står det inte i slutsats. Oavsett vad allt betyder så ... Man har mest gjort djurförsök och studier celler men ingen studie på människor visar på skadliga effekter inte ens hos de som ...
Ethanol alters opioid regulation of Ca(2+) influx through L-type Ca(2+) channels in PC12 cells.. Gruol D, Nelson T, Hao C, ... Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och ...
Relative quantification of deuterated omega-3 and-6 fatty acids and their lipid turnover in PC12 cell membranes using TOF-SIMS ... och molekylskala via celler till hela organismer. Många av de fenomen vi studerar illustrerar det kemiska och biologiska ... Relative quantification of deuterated omega-3 and-6 fatty acids and their lipid turnover in PC12 cell membranes using TOF-SIMS ...