Engelsk titel: Clinical economical analysis as a basis of adjustments in hospital departments. 3. Comparison with DRG system Författare: Bak P Språk: Dan Antal referenser: 15 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 90072056 ...
Engelsk titel: A new cost saving computer-based system for the marking of X-ray films Författare: Ryba W ; Åstrand K Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 87090653 ...
Förväxlingar av patient, ingrepp och kroppsdel är sällsynta vid operativa ingrepp, men förekommer trots god följsamhet gentemot ett detaljerat regelsystem för undvikande av dem. Sidoförväxlingar är vanligast, svåra att förhindra och orsakas av särskilda psykologiska mekanismer. En svensk checklista för operationsprocessen lanseras i mars 2009. Den kan bidra till att minska risken för förväxlingar. ...
Engelsk titel: One smart card can replace the whole flora of cards Författare: Utbult M Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 95125336 ...
Engelsk titel: A proposal to a survey in the county council of Stockholm: active cards for personnel and patients may be tested already next year Författare: Höynä UK Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 95038336 ...