Orthomyxoviridae (Ortomyxovirus) är en RNA-virusfamilj med fem olika genera. Influensa A, Influensa B och Influensa C orsakar ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Influensavirus typ A är ett släkte inom virusfamiljen Orthomyxoviridae. Influensavirus typ A omfattar endast en art: Influensa ...
Fåglarna ska komma från en anläggning eller ett område där inga fall av fågelinfluensa (orthomyxoviridae) har funnits inom 30 ...
HIV och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human och djur influensavirus som H5N1 och ...
En familj av RNA-virus som infekterar ett stort antal olika djurarter och som oftast är artspecifika. De har en typisk form av sexuddade stjärnor, med fördjupningar i ytorna. Överföring sker via smittad föda, vatten, föremål och genom droppsmitta. Till familjen hör släktena Lagovirus, Norwalkvirus, Sapporovirus och Vesivirus.
... orsakas av influensa A-virus i familjen Orthomyxoviridae. Det finns två ytproteiner som bestämmer subtypen av influensa A-virus ...
Togaviridae, Flaviviridae, Rubella/Bunyaviridae, Orbivirus, Picornaviridae, Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae, Arenaviridae, ...
HIV och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human och djur influensavirus som H5N1 och ...
dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae ...
HCV and HIV as well as against members of other virus families such as orthomyxoviridae (incl. all human and animal influenza ...
Infektion med ett virus från Orthomyxoviridae-familjen, vilket leder till inflammation i svältet. ...