Strikt taget är PSA-organspecificitet inte heller absolut. Nya studier har visat att PSA kan hittas i endometrium, bröstvävnad ...
... immunologiskExonerGenerProtonkogenerKromosomavvikelserOrganspecificitetDNA-reparationGendeletionAlternativ splitsning ...
AcetyleringCellcykelResponselementMultigenfamiljReglergenerTidsfaktorerGenavstängningMutagenesDimeriseringOrganspecificitet ...