Nukleosidaser hydrolyserar bindningarna av nukleotider. Hydrolasenzymer är viktiga för kroppen eftersom de har nedbrytande ... peptidaser och nukleosidaser. Esteraser klyver esterbindningar i lipider och fosfataser klyver fosfatgrupper av molekyler. Ett ...