Molybden finns i flertalet levande organismer och är en viktig beståndsdel i många olika enzymer, särskilt nitrogenas. Molybden ...
Heterocysternas fotosystem I är dock aktivt vilket gör att de kan dels andas, dels kan garantera nitrogenas stora energibehov ... i omgivningen bildas heterocysterna som fixerar kvävet genom att producera enzymet nitrogenas. Detta protein inaktiveras dock ...
Syre bildas vid fotosyntesen och syre förstör nitrogenas, därför finns två typer av gener i cyanobakteriens filament. De flesta ... Dessa celler innehåller enzymet nitrogenas. Cyanobakteriearten Nodulari spumigena består dessutom av en tredje celltyp som ... Processen kräver mycket energi som bakterien får genom fotosyntesen och enzymet nitrogenas. ...