C08CA04 Nikardipin. C08CA05 Nifedipin. C08CA06 Nimodipin. C08CA07 Nisoldipin. C08CA08 Nitrendipin. C08CA09 Lacidipin. C08CA10 ...
nifedipin, nikardipin, diltiazem och verapamil). *. antiarytmiska substanser (t.ex. amiodaron) som används för att kontrollera ...
amiodaron, nikardipin och kinidin. *. läkemedel mot infektioner, t.ex. moxifloxacin och erytromycin ...
... nikardipin, nimodipin, och nisoldipin. I början av 1960-talet beskrevs den första kalciumantagonisten i form av verapamil, som ...
Vissa läkemedel mot kärlkramp (bröstsmärtor) eller högt blodtryck (såsom nikardipin) * Vissa läkemedel som används för att ...
Läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem, såsom nifedipin, nikardipin, diltiazem och verapamil ...
... nikardipin, nifedipin och nimodipin. Även HMG-CoA reduktashämmarna ? som simvastatin, pravastatin och fluvastatin ? liksom ...
nikardipin. *vissa lakemedel for behandling av HIV-infektion eller aids. *kinidin. *rifabutin, Rifampin eller rifapentin ...
nikardipin. *pentamidin. *pimozide. *rifabutin, rifampin eller rifapentine. *vissa läkemedel för behandling av depression eller ...
Dihydropyridiner, såsom amlodipin, felodipin, isradipin, nifedipin, nikardipin, nimodipin, och, serevent online danmark. På ...
Nikardipin är enkelt att förändra och också därför att återställa blodtrycket nästan typiskt. När Magyarország hotet är förbi, ... att kunder med nedsatt njurfunktion.Vänligen inse att vi verkligen har möjlighet att utöka gyártó ditt fartyg med nikardipin. ...
amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin). * om du lider av vissa hjärtsjukdomar:. ...
kalciumkanalantagonister (t ex felodipin, nifedipin, nikardipin);. * läkemedel som används för att korrigera hjärtrytmen (t ex ...
Vissa läkemedel mot kärlkramp (bröstsmärtor) eller högt blodtryck (såsom nikardipin) * Vissa läkemedel som används för att ...
Vissa läkemedel mot kärlkramp (bröstsmärtor) eller högt blodtryck (såsom nikardipin) * Vissa läkemedel som används för att ...