Mycoplasma hyopneumoniae är en vanlig primärpatogen hos grisar. Grisen smittas av suggan eller av andra grisar vid avvänjningen ...
... ålder mot Mycoplasma hyopneumoniae för att minska skador på lungvävnad till följd av M. hyopneumoniae-infektion. ... Det är avsett för att stimulera aktiv immunitet mot PCV2 och Mycoplasma hyopneumoniae hos svin. ... porcint circovirus typ 1 innehållande porcint circovirus typ 2 ORF2-protein samt inaktiverat Mycoplasma hyopneumoniae. ... Inaktiverat Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3 ...
Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis och Bordetella bronchiseptica vilka är de patogena bakterier som oftast ... Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis och Bordetella bronchiseptica känsliga för tulatromycin. Före metafylax- ... Tulatromycin har in vitro effekt mot Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni och Mycoplasma bovis samt ... Histophilus somni och Mycoplasma bovis, känsliga för tulatromycin. Före metafylax-användning skall sjukdomen ha konstaterats i ...
Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, ... adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA ...
Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, ... adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA ...
Mycoplasma hyopneumoniae orsakar långvarig lunginflammation hos svin. I samband med grishosta är prevalensen hög men ... Grishosta är en betydande sjukdom i luftvägarna hos svin som orsakas av Mycoplasma hyopneumoniae. ... Grishostans betydelse för svinuppfödningen ökar av att Mycoplasma hyopneumoniae -smitta exponerar svinet för lunginflammation ...
... men infektion med Mycoplasma hyopneumoniae elimineras inte. Sekundärinfektioner av organismer som Pasteurella multocida och ... Vid den rekommenderade doseringen 10- 12 mg/kg kroppsvikt minskas lunglesioner och viktförlust, men infektion av Mycoplasma ... Vid den rekommenderade doseringen 10- 12 mg/kg kroppsvikt minskas lunglesioner och viktförlust, men infektion av Mycoplasma ...
Det har också visats att man kan få sämre effekt av en vaccination mot Mycoplasma hyopneumoniae om grisarna samtidigt är ...
... och Mycoplasma hyopneumoniae. Det framgår av Läs mer! ...