Mutagener kan användas om man på konstgjord väg vill orsaka mutationer, detta kallas för mutagenes. I berättelserna om Teenage ...
doftämnen utan CMR-komponenter (carcinogener, mutagener eller giftiga för reproduktion). *ej testad på djur ...
Selberg, N. (2022). Skärpta regler om skydd mot carcinogener och mutagener. EU & arbetsrätt (1).. Selberg, N. (2022). Så vill ...
HA är mutagener, så de har förmågan att förändra DNA och de ökar risken för cancer. Denna risk gäller även bearbetat kött, till ...
... kondenserad cigarettrök innehåller en häxbrygd av karcinogena delikatesser såsom polycykliska kolväten mfl potenta mutagener. ...
Mer än 100 kemikalier som vanligtvis finns i skönhetsprodukter är kända eller misstänkta cancerframkallande ämnen, mutagener/ ...
REDAKTØRENS VALGVern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser (EU-vedtak)EU- ... Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser (EU-vedtak). ... Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Europaparlamentets ...