KOL - lookformedical.comKOL - lookformedical.com

Munhålesjukdomar (0) * Luftvägssjukdomar (0) * Öron-näsa-halssjukdomar (0) * Nervsystemets sjukdomar (5) * Ögonsjukdomar (1) ...
more infohttps://lookformedical.com/answers/sv/923/kol

Munhälsa hundMunhälsa hund

Eftersom många hundägare har svårt att undersöka sina hundar i munnen upptäcks tand- och munhålesjukdomar ofta sent. Tecken på ...
more infohttps://www.arkenzoo.se/goda-rad/hund/munhalsa-hund

Tand - Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm - EvidensiaTand - Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm - Evidensia

Hos får ditt djur hjälp med utredning och behandling av tand- och munhålesjukdomar såsom:. *Parodontit (tandlossning) ...
more infohttps://evidensia.se/klinik/evidensia-specialistdjursjukhuset-stromsholm/avdelningar/tand/

Kvartalsrapport för Enzymatica AB 2012-04-01 till 2012-06-30 - Enzymatica AB (publ)Kvartalsrapport för Enzymatica AB 2012-04-01 till 2012-06-30 - Enzymatica AB (publ)

... är registrerade som medicintekniska produkter mot förkylning samt tand/munhålesjukdomar. ... är registrerade som medicintekniska produkter mot förkylning samt tand/munhålesjukdomar. ...
more infohttp://www.mynewsdesk.com/se/enzymatica-ab/pressreleases/kvartalsrapport-foer-enzymatica-ab_2012-04-01-till-2012-06-30-786881

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska  få hälso- och sjukvård och tandvårdOrganisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård

Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskap om åtgärder för att placerade barn och unga ska få hälso- och sjukvård och tandvård. Denna utvärdering tillför kunskap om att placerade barns och ungas tillgång till hälso- och sjukvård inklusive tandvård är bristfällig, samt att det inte finns tillräcklig kunskap om vilka åtgärder som skulle kunna säkra tillgången. Ett tänkbart organisatoriskt ramverk, inspirerat av den engelska modellen, exemplifierar hur en svensk modell skulle kunna se ut. Slutsatser: Det behövs forskning om åtgärder för att barn och unga som placeras i samhällelig dygnsvård (familjehems- eller institutionsvård) av den kommunala socialtjänsten ska få hälso- och sjukvård och tandvård. Det behövs kartläggning av förekomsten av fysiska hälsoproblem och tandohälsa, såväl som uppföljande studier av organisatoriska modeller. Praxisundersökningen visar på stora brister när det gäller att organisera och säkerställa att barn och unga som
more infohttps://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/organisatoriska-modeller-for-att-barn-och-unga-i-familjehem-eller-pa-institution-ska--fa-halso--och-sjukvard-och-tandvard/

Botuliniumtoxininjektion vid masseterhypertrofiBotuliniumtoxininjektion vid masseterhypertrofi

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering ...
more infohttps://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/botuliniumtoxininjektionvid-masseterhypertrofi-/

Statistikdatabaser - DRG-statistik - ValStatistikdatabaser - DRG-statistik - Val

C55A Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, mycket komplicerat. C55C Tand- & munhålesjukdomar utom ...
more infohttp://sdb.socialstyrelsen.se/if_drg/val.aspx