Multiproteinkomplex (1) * Polymerer (0) * Hormoner, hormonersättningar och hormonantagonister (0) * Enzymer och koenzymer (0) ...
Detta multiproteinkomplex består av åtta underenheter, som krävs för att Golgi-systemet ska fungera korrekt och fungera. 3, 4 ...
Mediatorn är ett evolutionärt bevarat multiprotein komplex som är essentiellt för transkriptionell reglering och har en viktig ...