Molekylsekvensdata. Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller ... KolhydratsekvensKolhydratkonfigurationOligosackariderKolhydraterMolekylsekvensdataKolhydratmetabolismKolhydrater i kosten ...
Se hela listan på referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se Sensitivitet och specificitet Substratspecificitet Molekylsekvensdata ...
SimuliidaeVärd-parasitförhållandenMyggorSpirurida-infektionerInsekterFeeding BehaviorFettkroppBinHymenopteraMolekylsekvensdata ...
MolekylsekvensdataBassekvensAminosyrasekvensDödlig utgångPrevalensIncidens. Personer3. NyföddaHIV-överlevandeBlodgivare ...