Missensmutation En missensmutation är en annan typ av punktmutation med en enda nukleotid basen är substituerad. I en ... missensmutation koder den substituerade basen för en annan aminosyra. Förändringen i aminosyra orsakar en förändring i det ...