Detta fenomen är förknippat med förändringar i den hormonella bakgrunden, metaboliska processer i bäckenorganen och med andra ... En stigande infektion med gonoré, ureaplasma och andra mikrobiologiska skador orsakar en cykelstörning, allmänna tecken på ... Detta är ett normalt fenomen som inträffar före menstruationens början. Tillståndet beror på en förändring av den hormonella ...
Om det finns olika åsikter om vad som förklarar ett visst fenomen bör man först överväga den förklaring som är minst krånglig, ... vid Uppsala universitet har i en undersökning funnit att vildsvin endast i begränsad omfattning påverkar mikrobiologiska och ...
Ett intressant fenomen är de som i sökfönstret skriver en fråga, som om Google vore ett allvetande orakel. Ingen har dock ... Även om både tekniken och den mikrobiologiska floran var emot oss så var vädergudarna definitivt på vår sida och bjöd på klar ...