... ller f rskrivning av antibiotika s har det ordinerats utan att man gjort en mikrobiologisk unders kning och resistensbest mning ...