Petidin (meperidin) · Ketobemidon · MPPP · Allylprodin · Alfameprodin · Betaprodin · PEPAP. Difenylpropylamin. Propoxifen · ...
Det är isopropylanalogen till petidin (meperidin). Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års ...
Petidin, även kallat meperidin, summaformel C15H21NO2, är ett kraftigt smärtstillande medel som tillhör gruppen opioider. Det ...
Petidin (även kallat meperidin). *Metadon. *Tramadol. *Dextropropoxifen. Akut överdosering orsakas vanligen av heroin, fentanyl ...
Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP Difenylpropylamin Propoxifen, ...
Behandla postoperativ tremor med klonidin eller meperidin 55. referenser. 1. Pier A, Benedic M, Mann B, Buck V. Das ...
... och meperidin (Demerol®). 5-HTP kan också interagera med ett antal av växtbaserade kosttillskott, inklusive johannesört och S- ...
EX: Amfetamin, bensfetamin, klorpromazin, kodein, diacetylmorfin, dimetoxi-meth, Doxepin, Dristan, Heroin, LSD, MDA, meperidin ...
Engelsk titel: Pethidine during delivery and the childs initial eating behavior Författare: Nissen E Språk: Swe Antal referenser: 15 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 92100301 ...
Engelsk titel: Choice of opioids for acute, severe pain in after-hours care Läs online Författare: Samuelsen, Per-Jostein ; Nordmo, Elisabet Email: [email protected] Språk: Nor Antal referenser: 11 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 12043886 ...
Petidin (meperidin). *Metadon. *Tramadol. *Dextropropoxifen. Akut överdosering orsakas vanligen av heroin, fentanyl buprenorfin ...
Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP Difenylpropylamin Propoxifen, ...