Membranglykoproteiner Molekylära chaperoner Människa Patologisk proteinaggregabilitet Proteinbindning Proteindomän ...
TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand Apoptosregulerande proteiner Tumor Necrosis Factor Decoy Receptors Membranglykoproteiner ...
Engelsk titel: 7TM receptors - from the olfactory system and new hormones to HIV infection Författare: Schwartz TW Språk: Dan Antal referenser: 34 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 97024191 ...
Engelsk titel: Multiple drug resistance - theoretical and clinical aspects Författare: Hofsli E Språk: Nor Antal referenser: 15 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 92038043 ...
Membranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Isoantigener: Antigener som förekommer i alternativa ... CD274GlykoproteinerImmunmodulerande medelMembranglykoproteinerIsoantigenerRNA, budbärargp100 Melanoma AntigenProtozoiska ... CD274FenotypKomplementfixeringstestSimianvirus 40GlykoproteinerImmunmodulerande medelMembranglykoproteinerIsoantigener ...